Khóa luận Phân tích các nhân tố cản trở sự tham gia của …

Qua nghiên cứu cho thấy các nhân tố gây cản trở sự tham gia ngƣời dân trong quản lý thủy lợi trên địa bàn Nam Thạch Hãn chủ yếu là xuất phát từ các cơ chế quản lý của cấp trên và nguồn lực của gia đình, do thiếu sự tham gia của ngƣời dân dẫn đến hiệu quả hoạt ...

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG XANH

Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững (WSSD) được tổ chức vào năm 2002 ở Johanesburg (Nam Phi), đã đề cập đến vấn đề TDX trong đó xác định: "Để khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của khuôn khổ chương trình 10 năm hỗ trợ các sáng ...

Đọc thêm

Thực trạng khai thác sử dụng đất

mijdjf dh ff akjsnd fh efh ifjiej wheifhiw jfkd thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên đất đai việt nam. nam có diện tích tự nhiên là 330.104,2 km2, xếp thứ ... Đây cũng là một trong những …

Đọc thêm

Một số vấn đề cần cấp thiết đổi mới trong thể chế kinh tế ở …

Đại hội XII của Đảng (năm 2016) đề ra nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện tốt đột phá chiến lược này, trong đó tập trung vào giải quyết một số vấn đề lớn đang gây khó khăn, cản trở sự phát triển, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh ...

Đọc thêm

Những nguồn tài nguyên của châu Phi đang bị khai …

Những nguồn tài nguyên của châu Phi đang bị khai thác mạnh là A. hải sản và khoáng sản B. nông sản và hải sản C. khoáng sản và rừng D. hải sản và lâm sản ... xã hội …

Đọc thêm

Khóa luận Phân tích các nhân tố cản trở sự tham gia của người …

Qua nghiên cứu cho thấy các nhân tố gây cản trở sự tham gia ngƣời dân trong quản lý thủy lợi trên địa bàn Nam Thạch Hãn chủ yếu là xuất phát từ các cơ chế quản lý của cấp trên và …

Đọc thêm

(PDF) Các Yếu Tố Rào Cản Trong Việc Học

Cách mạng công nghệ 4.0 ảnh hưởng trên hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông, và giáo dục cũng không nằm ngoài cuộc cách mạng này. Học online (học trực tuyến) ngày càng khẳng định vai

Đọc thêm

Rào cản trong thể chế ảnh hưởng tới sự phát triển văn hóa và …

Ở góc độ thể chế, đòi hỏi phải thay thế các nội dung, yếu tố, bộ phận lạc hậu, không phù hợp, đang cản trở trở sự phát triển tiến bộ của văn hóa và con người trong thể chế hiện hành và xác lập những nội dung, yếu tố, bộ phận mới, tiến bộ, làm động ...

Đọc thêm

Bài thuyết trình: Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khai thác …

Bài thuyết trình "Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến tài nguyên thiên nhiên Việt Nam" trình bày tính cấp thiết của việc nghiên cứu tác động của …

Đọc thêm

Đại hội XIII: Tháo gỡ những "nút thắt" cản trở sự phát triển bền vững

"Để phát huy, khai thác hiệu quả, tiềm năng của mình, đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, cần nhận diện đầy đủ cơ hội và thách thức, nhất là phân tích đầy đủ những thách thức do biến đổi khí hậu tác động đến quá trình phát triển của vùng ...

Đọc thêm

Nghiên cứu tổng quan về logistics và đề xuất các yếu tố tác động đến sự

4. Mô hình nghiên cứu đề xuất các yếu tố tác động đến phát triển bền vững ngành Logistics Việt Nam 4.1. Mục tiêu đề xuất mô hình nghiên cứu. Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành Logistics ở Việt Nam ...

Đọc thêm

Các nước đang phát triển gặp khó khăn trong năm 2015 do …

Các nước đang phát triển gặp khó khăn trong năm 2015 do chi phí vốn vay tăng và giá dầu và giá hàng hóa giảm ... Khi giá hàng hóa tăng mạnh trong những năm 2000 các nền kinh tế này đã phát triển mạnh nhờ khai thác kim loại, khoáng chất, đầu tư vào khai thác tài nguyên và tăng ...

Đọc thêm

Tháo gỡ những 'nút thắt' cản trở sự phát triển bền vững

"Để phát huy, khai thác hiệu quả, tiềm năng của mình, đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, cần nhận diện đầy đủ cơ hội và thách thức, nhất là phân tích đầy đủ những thách thức do biến đổi khí hậu tác động đến quá trình phát triển của vùng ...

Đọc thêm

Đại hội XIII: Tháo gỡ những "nút thắt" cản trở sự phát triển bền …

"Để phát huy, khai thác hiệu quả, tiềm năng của mình, đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, cần nhận diện đầy đủ cơ hội và thách thức, nhất là phân tích đầy …

Đọc thêm

Ba cản trở chính của phát triển kinh tế Việt Nam | Web Bảo …

Và theo Báo cáo của Uỷ ban Thương mại và Phát triển của Liên hiệp quốc công bố tháng 10/2007 thì Việt Nam đứng thứ 6 trong các nền kinh tế hấp dẫn nhất về đầu tư toàn cầu. Điều tra 6.700 doanh nghiệp dân doanh của VCCI năm 2007 …

Đọc thêm

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO TẠI

Từ khóa: nguồn nhân lực, đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam, khai thác, phát triển. 1. D ẫ n nh ậ p vào v ấ n đề nghiên c ứ u

Đọc thêm

Những yếu tố khuyến khích và rào cản cho sự phát triển tinh …

Những yếu tố cản trở sự phát triển tinh thần kinh doanh . ... nhưng lại thiếu những kiến thức và những người lao động để có thể khai thác. Do đó khả năng kinh doanh chủ yếu đề cập đến sự tồn tại của những người có phẩm chất tinh thần kinh doanh, sẵn sàng và ...

Đọc thêm

Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng trên thế giới. Tuy nhiên, do quản lý thiếu đồng bộ, công nghệ khai thác lạc hậu, nhất là việc khai thác, sử dụng nhiều nhóm tài nguyên chưa hợp lý… đang là những nguyên nhân dẫn đến lãng phí nguồn lực quốc gia, tài ...

Đọc thêm

Ba nguyên nhân cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nông nghiệp Việt

Theo đó, ông Nguyễn Đình Cung đã đưa ra ba khó khăn, bất cập cản trở sự phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam. Thứ nhất, môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi.

Đọc thêm

Rào cản trong thể chế ảnh hưởng tới sự phát triển văn hóa và …

Ở góc độ thể chế, đòi hỏi phải thay thế các nội dung, yếu tố, bộ phận lạc hậu, không phù hợp, đang cản trở trở sự phát triển tiến bộ của văn hóa và con người trong thể …

Đọc thêm

Yếu tố nào đang cản trở du lịch Việt Nam phát triển?

2 Nguyên nhân chính yếu cản trở du lịch Việt Nam phát triển - Hạ tầng cơ sở chưa tương xứng Một trong những yếu tố cản trở du lịch Việt Nam phát triển, chính yếu và …

Đọc thêm

Tiểu luận khai thác sử dụng nghành thủy sản việt nam

Tiểu luận khai thác sử dụng nghành thủy sản việt nam. đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập. có vai trò quyết định đến sự phát triển của quốc gia. Vì vậy việc đẩy mạng giao lưu. phát triển kinh tế hàng đầu ...

Đọc thêm

Yoon Suk-yeol – Wikipedia tiếng Việt

Yoon Suk-yeol (Hangul: 윤석열, Hanja:, Hán-Việt: Doãn Tích Duyệt; sinh ngày 18 tháng 12 năm 1960) là một chính trị gia người Hàn Quốc, hiện đang giữ chức tổng thống thứ 13 và đương nhiệm của Hàn Quốc từ năm 2022.Trước nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông từng là Tổng Trưởng Công tố Hàn Quốc từ năm 2019 ...

Đọc thêm

Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy sự phát triển, tiềm năng và …

Trong bài báo này, tác giả đề cập đến một số nguyên nhân chủ yếu tạo thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo, tiềm năng và thực trạng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt nam. Ngoài ra, bài báo cũng nêu ra các nguyên nhân chủ yếu cản trở việc phát triển và khai thác các nguồn năng lượng tái ...

Đọc thêm

5 bất cập đang "cản chân" ngành logistics Việt Nam

5 bất cập nổi cộm. Sau 3 năm triển khai Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, ngành logistics nói chung và năng lực hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics ...

Đọc thêm

(PDF) Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai …

Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019

Đọc thêm

Khai thác tài nguyên thiên nhiên – …

Các yếu tố thuận lợi chủ yếu nằm ở sự phát triển kinh tế để có thể thành lập các dịch vụ mà chính phủ không thể cung cấp như trung tâm y tế, sở cảnh sát và trường học. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế, tiền tệ trở thành đối tượng được quan tâm chi phối.

Đọc thêm

Kinh tế tư nhân và một số rào cản vĩ mô

4. Xác định các rào cản vĩ mô hạn chế sự phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Các rào cản vĩ mô ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp có thể được phân chia thành rào cản về môi trường tự nhiên, rào cản về dân số và lao động, rào cản về văn hóa ...

Đọc thêm

Yếu tố nào đang cản trở du lịch Việt Nam phát triển?

2 Nguyên nhân chính yếu cản trở du lịch Việt Nam phát triển - Hạ tầng cơ sở chưa tương xứng Một trong những yếu tố cản trở du lịch Việt Nam phát triển, chính yếu và đầu tiên phải kể đến đó là cơ sở hạ tầng (- theo ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch điều hành Grant ...

Đọc thêm

Tài nguyên, môi trường biển: Vấn đề và một số giải pháp

2. Xu hướng giải pháp của một số nước nhằm khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Trong những năm qua, để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến …

Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp xây dựng du lịch bền vững tại Việt Nam

11:00 28/05/2022. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã nhấn mạnh quan điểm: "Phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, …

Đọc thêm

Khai thác tài nguyên khoáng sản: Tạo sự bền vững …

Khai thác tài nguyên khoáng sản: Tạo sự bền vững trong nền kinh tế. Chỉ một phần tài nguyên khoáng sản là có thể tái tạo, còn đa phần đều nằm trong danh mục hữu hạn. Bởi vậy, quản lý …

Đọc thêm

Phân biệt lãnh đạo phương Tây và lãnh đạo phương Đông?

1. Đặc trưng con người, xã hội: xã hội phát triển, con người tầm vóc, tôn trọng tính dân chủ, khai thác yếu tố tâm lý con người một cách mạnh mẽ nên phong cách lãnh đạo theo xu hướng dân chủ. 2.

Đọc thêm