Tiêu chuẩn mới: Tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai trong xây dựng …

Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chuẩn sau: TCVN 9259-1:2012: Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật: Tiêu chuẩn này mô tả bản chất của sự thay đổi kích thước trong xây …

Đọc thêm

Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT 2018 tiêu chuẩn định mức sử …

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ- KẾ HOẠCH. (Kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-BKHĐT …

Đọc thêm

Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc …

1. Thông tư này hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn định mức …

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý được quy định chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo Quyết định này. 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản …

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 1335/QĐ-BTP năm 2022 quy định về danh mục, tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị, tài sản …

Đọc thêm

Quyết định 1335/QĐ-BTP 2022 tiêu chuẩn sử dụng máy móc …

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý, gồm: - Máy móc, thiết bị chuyên dùng của Khối cơ quan Thi …

Đọc thêm

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng hiện hành

danh mỤc. tiÊu chuẨn xÂy dỰng viỆt nam gỒm 11 tẬp. quyỂn 1: tiÊu chuẨn quy hoẠch, khẢo sÁt, trẮc ĐỊa xÂy dỰng. i.tiÊu chuẨn quy hoẠch ĐÔ thỊ, nÔng thÔn. ii.tiÊu chuẨn khẢo sÁt …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng …

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1729/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản cho các …

Đọc thêm

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT danh mục máy móc thiết bị trong …

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ...

Đọc thêm

Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc…

Trong đó, quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức từng danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của từng ngành, lĩnh vực được áp dụng trên địa bàn tỉnh gồm: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Tài nguyên và Môi trường – ngành Khoa học và Công nghệ - ngành Nông nghiệp ...

Đọc thêm

Hỏi đáp CSTC

Hỏi đáp CSTC. Kính gửi Bộ tài chính: Khi tổ chức thực hiện Quyết định 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị thì có một số vướng mắc; trong khi đến thời điểm này, chưa có 1 …

Đọc thêm

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị …

Ngày 04/8/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký Quyết định số 1510/QĐ-BGTVT ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phòng thực hành, thí nghiệm của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đọc thêm

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc

Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên …

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2019. Thông tư này hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm a ...

Đọc thêm

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2021 …

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2021 mới cập nhật. 29. Th5. Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2021 được ví như "vũ khí" trong ngành xây dựng. Chính vì thế, từ kinh nghiệm tích lũy, MTP Xây Dựng sẽ tổng hợp toàn …

Đọc thêm

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, …

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ …

Đọc thêm

Danh mục vật liệu xây dựng nhà ở

Vật liệu xây dựng chính là bao gồm bất kỳ vật liệu nào được sử dụng cho các mục đích xây dựng tòa nhà hay công trình. Các nguyên liệu có thể đến từ tự nhiên như là đất, đá, cát và gỗ. Ngoài ra còn có các sản phẩm nhân tạo được sử dụng cho xây dựng như ...

Đọc thêm

Danh mục Quy chuẩn

Danh mục Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cập nhật Tháng 03/2023. ... Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung: 2012: 23: ... hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ – Thi công và nghiệm thu: 2014: 3. Thi công & …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng …

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2019. Thông tư này hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm a ...

Đọc thêm

Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị …

Cụ thể, tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương và địa phương (cấp tỉnh, huyện), tính cho 1 người gồm: 1 bộ bàn ghế ...

Đọc thêm

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC…

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh ...

Đọc thêm

Hỏi đáp CSTC

Tại Khoản 1 Điều 8 Mục 3 Chương II Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) có quy định:

Đọc thêm

Sử dụng máy móc, thiết bị làm việc: Cần nắm vững những tiêu …

Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị sử dụng chung. Các chuyên gia cho rằng, quyết định số 58/2015/QĐ-TTg chỉ quy định máy móc, thiết bị tại các phòng để sử …

Đọc thêm

Thông tư 08/2019/TT-BYT định mức sử dụng máy móc thiết …

Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 2. Thông tư này áp dụng đối với: a) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế; b) Các ...

Đọc thêm

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2021 mới cập nhật

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2021 sẽ liên tục được Tôn Thép MTP liên tục cập nhật trong năm nay. Quý khách hàng chú ý để tham khảo thêm nhé.

Đọc thêm

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 2023

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan …

Đọc thêm

Quyết định 1205/QĐ-UBND 2019 tiêu chuẩn sử dụng máy móc …

Quyết định 1205/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La ... cứ Công văn số 2086/TT-HĐND ngày 10/5/2019 của Thường trực …

Đọc thêm

Định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước

Định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, …

Đọc thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy …

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ ...

Đọc thêm

Thông tư 08/2019/TT-BYT tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc …

c) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ, ngành khác. 3. Không sử dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị làm căn cứ để tính toán mức thanh toán chi phí cụ thể giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế. Điều 2. Phân loại máy móc, thiết bị ...

Đọc thêm

Kiểm định máy móc thiết bị xây dựng

Kiểm định máy móc thiết bị xây dựng là hoạt động đánh giá tình trạng, mức độ đúng kĩ thuật, an toàn trong quá trình sử dụng máy móc thiết bị dựa trên một tiêu chuẩn nhất định tương ứng mà Nhà nước ban hành và được đánh giá bởi các chuyên gia …

Đọc thêm

Các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam mới nhất 2023

Chia sẻ. 08/16/2018. 03/30/2023. 4.2/5 - (202 bình chọn) Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam mới nhất là "vũ khí" các anh em ngành xây dựng luôn rất cần. Xuất phát từ chính kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ danh mục các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam ngành ...

Đọc thêm

Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT Danh mục máy móc, thiết bị vận tải trong …

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Đọc thêm

Danh mục Quy chuẩn

Danh mục Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cập nhật Tháng 03/2023. ... Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung: 2012: 23: ... hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ – Thi công và nghiệm thu: 2014: 3. …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4203 : 1986 DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG XÂY DỰNG – DANH MỤC Tools in building – list Tiêu chuẩn này áp dụng cho năm nghề trong ngành xây dựng cơ bản; xây dựng; nề; bê tông; cốt thép; quét vôi, sơn. Danh mục dụng cụ được sắp xếp theo từng nghề. Trong mỗi ...

Đọc thêm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu biên soạn các tiêu chuẩn quốc …

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn máy và thiết bị xây dựng. Ngày 16/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn máy và thiết bị ...

Đọc thêm