Nhiệm Vụ của Người Môn Đệ

Bố cục. Bản văn có thể chia làm hai phần: 1) Môn đệ Đức Giêsu là "muối cho đời" (5,13); 2) Môn đệ Đức Giêsu là "ánh sáng cho trần gian" (5,14-16). 3.-. Vài điểm chú giải. – …

Đọc thêm

SỨ VỤ TÔNG ĐỒ – Lm Inhaxiô Hồ Thông | Giáo Phận Bà Rịa

4.Phẩm chất của ngôn sứ A-mốt: Trước đó, tư tế A-mát-gia tố cáo vị ngôn sứ với vua Gia-róp-am: "A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước nầy không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. Vì A-mốt nói như thế nầy: Gia-róp-am sẽ ...

Đọc thêm

Sứ Vụ Dạy Giáo Lý Của Hội Thánh

Sau khi thực hiện sứ mạng Chúa Cha trao phó, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các mô đệ: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy d0ã truyền cho anh ...

Đọc thêm

Những dấu chân trên nẻo đường sứ vụ của người Nữ tu …

Hơn nữa đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28, 19). Trong sứ vụ này, chị em cũng có nhiều cách thế giới thiệu Chúa cho mọi người; qua môi trường làm việc, qua các hoạt động tông đồ.

Đọc thêm

Trở về Galilê và kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên

Trở về Galilê và kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên – Chúa Nhật III Thường Niên A ... Mt thấy được thực hiện trong sứ vụ Chúa Giêsu; Thật vậy, trong Is 8 và 9, không chỉ có vấn đề giải phóng quân sự và chính trị, nhưng còn giải phóng khỏi "tối tăm" và "sầu khổ ...

Đọc thêm

Sứ mạng truyền giáo mang tính phổ quát

Cv 13,44-51). Chúa Giêsu bảo đảm cho các người truyền giáo rằng khi họ bị từ chối, thì không phải là vì họ, mà là vì Chúa. Như vậy, việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đến với muôn dân có ý nhấn mạnh đến đặc tính phổ quát của việc truyền giáo. Đó là sứ vụ của tất ...

Đọc thêm

72 môn đệ lên đường truyền giáo – Chúa Nhật XIV thường …

Bình an cho nhà này, cho ngôn ngữ, tập tục, văn minh, truyền thống, giá trị, nghi lễ, quá khứ và hoài bão của nhà đó. Bình an cho nhà này cho những ai mong chờ được phúc âm mạc khải. 72 môn đệ đã chấp nhận sứ mệnh truyền …

Đọc thêm

Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI

Thực vậy, chính Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ 8 ngày sau đó, Ngài nói với Tôma: "Hãy đặt tay con vào đây: đây là đôi bàn tay của Thầy; hãy đưa tay con ra, đặt vào cạnh sườn thầy và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin" (Ga 20,26-27).

Đọc thêm

Chân Dung Người Môn Đệ

Chính vì địa vị ưu tiên của người nghèo trong Tin Mừng, nên Giáo hội được thành lập để phục vụ người nghèo. Khi phục vụ như thế, người môn đệ làm cho Nước Trời thành hiện thực hoàn toàn. "Tự bản chất, Giáo hội là cộng đoàn các môn đệ" (Rausch 1993: 282).

Đọc thêm

Chân dung người môn đệ được sai đi (Mt 10:5-15)

Các môn đệ ở với Đức Giêsu, được Người huấn luyện và sai đi vào sứ mạng. Diễn từ sứ vụ của Đức Giêsu trong chương 10 được Matthew nối kết với đoạn cuối của Tin Mừng (28,16-20).

Đọc thêm

Đời Sống Cộng Đoàn Môn Đệ: Năng Động Trong Thánh Thần

Trong tầm nhìn của cộng đoàn môn đệ Đấng Phục Sinh, trình thuật lễ Ngũ Tuần cho thấy hình ảnh khởi đầu cũng là hình ảnh sống động của cộng đoàn môn đệ trong thực tế, một cộng đoàn năng động trong Thánh Thần (Cv 2,1-11).

Đọc thêm

Đôi điều suy nghĩ về lễ Chúa Lên Trời

Nghĩa là nhắc chúng ta nhớ đến sứ vụ truyền giáo; và để làm được điều đó chúng ta cần phải đi, cần phải lên đường: Hãy đi, hãy lên đường làm cho muôn dân trở thành môn đệ khi chúng ta thực hiện cùng lúc hai hành động: làm …

Đọc thêm

Ngày 18/10: Thánh Luca, tác giả Tin mừng

Thánh Luca, thánh sử (Lc 10,1-9) Đức Giêsu đi rao giảng Tin mừng Nước trời cho dân chúng để đem lại ơn cứu độ cho họ. Mối ưu tư hàng đầu của Ngài là làm cho mọi người được nghe biết …

Đọc thêm

Một định nghĩa cho sứ vụ truyền giáo

Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân: Hiệp hành - Điều kiện tiên quyết trong mục vụ truyền giáo ( 12/06/2023); Diễn từ Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Đại hội các Hội Giáo hoàng Truyền giáo năm 2023 ( 06/06/2023); Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak ( 02/06/2023); Giáo lý loan báo Tin Mừng (31.05.2023): Bài 15 ...

Đọc thêm

Sứ Mạng của Bảy Mươi [Hai] Môn Đệ

Và diều này được thực hiện cụ thể nhờ công trình cứu độ của Đức Giêsu (x. 7,50; 8,48; 24,36). ... Nhận xét cuối cùng của Đức Giêsu (c. 20) đưa sứ vụ của các môn đệ vào đúng viễn tượng thiên giới: lý do khiến các ông vui mừng là vì chính Thiên Chúa đã ghi tên các ...

Đọc thêm

THÁNH THẦN VÀ SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

Tôi đến đây để loan báo Tin Mừng". SUY NIỆM: 1) QUYỀN NĂNG VÀ SỨC MẠNH CỦA THÁNH THẦN TRONG HỘI THÁNH : Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là dịp nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy tin vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Hãy hân hoan bước đi trong lòng Hội thánhvì ...

Đọc thêm

Vai trò của sự hiện diện và sứ vụ của tu sĩ trong cộng …

ĐGH Phanxicô trong thư gửi cho tu sĩ 2014: Cha mời tất cả hãy nắm tay nhau chung quanh các Người thánh hiến, để vui mừng với họ, để chia sẻ các khó khăn của họ, và để cộng tác với họ …

Đọc thêm

Sứ Vụ

Sứ mệnh (): - Nghĩa thông thường: (1) Lệnh truyền quan trọng được giao để ra đi thực hiện. (2) Nhiệm vụ quan trọng và khó khăn. Từ này thường có ý nghĩa thiêng liêng. - Nghĩa Công Giáo: thuật từ dùng để dịch từ missio, nói về mệnh lệnh được sai đi của Đức Kitô ...

Đọc thêm

Hành Trang Người Môn Đệ

Sau khi đã loại bỏ những loại hành trang cồng kềnh không cần thiết, có hại cho nhiệm vụ, Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ những hành trang thực sự cần thiết và hữu ích …

Đọc thêm

Phụng vụ Lời Chúa: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Các môn đệ là những sứ giả của Chúa Giêsu để tiếp tục sứ vụ cứu độ của Người; do đó Ngài đã ban Thánh Thần cho các ông và cũng ban quyền tha tội để các ông có thể thực hiện sứ vụ cứu độ.

Đọc thêm

Chúa Thánh Thần được trao ban cho đoàn môn đệ, và các …

Hồng ân Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa ban và được Đấng Phục Sinh nói tới (x. Cv 1,4) nay được công khai thực hiện cho Nhóm Môn Đệ tiên khởi và diễn ra tỏ tường trước mặt toàn dân Do Thái lẫn dân ngoại đang có mặt tại …

Đọc thêm

2. SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO CỦA CHÚA GIÊSU

Đây là việc làm môn đệ của Chúa và là truyền giáo. ... Ðó là một công việc và là một sứ vụ khẩn trương hơn bao giờ hết trước những đổi thay rộng lớn và sâu xa nơi xã hội hiện đại. Việc truyền bá phúc âm hoá thực là một ân huệ và là một ơn gọi xứng hợp ...

Đọc thêm

Vai trò của sự hiện diện và sứ vụ của tu sĩ trong cộng đoàn …

ĐGH Phanxicô trong thư gửi cho tu sĩ 2014: Cha mời tất cả hãy nắm tay nhau chung quanh các Người thánh hiến, để vui mừng với họ, để chia sẻ các khó khăn của họ, và để cộng tác với họ trong cách thế có thể được, vì họ thực hiện tác vụ của họ và công việc của họ ...

Đọc thêm

Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và sứ vụ linh mục

Và trình thuật Khổ Nạn của Tin Mừng Gioan nhắc nhớ rằng rốt cuộc ta đứng trên nền tảng nào, là những người đi theo và là linh mục của Thiên Chúa. Thiên Chúa ta phục vụ, Thiên Chúa ta loan báo, Thiên Chúa mời gọi ta làm người, là …

Đọc thêm

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới

Do đó, sứ mạng này khả thể chính vì nhờ tất cả các lĩnh vực mục vụ cùng hoạt động và quan trọng hơn là có sự tham gia của tất cả các môn đệ của Chúa. Thật vậy, "nhờ Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận, mọi thành phần Dân Chúa đã trở thành môn đệ truyền giáo (x.

Đọc thêm

Chân Dung Người Môn Đệ

Chính vì địa vị ưu tiên của người nghèo trong Tin Mừng, nên Giáo hội được thành lập để phục vụ người nghèo. Khi phục vụ như thế, người môn đệ làm cho Nước Trời thành hiện thực hoàn …

Đọc thêm

Người Môn Đệ Được Chúa Sai Đi (Mc 6,6b-13)

Điều kiện người môn đệ được Chúa sai đi. Băn văn Tin Mừng Mc 6, 6b-13 cho thấy người môn đệ được Chúa huấn luyện sai đi thi hành sứ vụ với những điều kiện bằng một mệnh lệnh " …

Đọc thêm

Hai Điều Chính Yếu Cho Sứ Vụ Tông Đồ

Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện mỗi ngày, biết nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng trong Chúa để kín múc sức mạnh từ chính Thiên Chúa cho đời sống và sứ vụ chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ...

Đọc thêm

Trở về Galilê và kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên

Thấy mình ở trong một vùng bất an, Chúa Giê-su có lẽ đã quyết định khai mạc thực sự sứ vụ Người tại Galilê. Trong vùng này, là vùng cách biệt Giuđê về phượng diện địa …

Đọc thêm

Mt 28, 16 – 20: Sứ Mạng Phổ Quát | Học viện Đa Minh

Đây là kinh nghiệm tiêu cực về sự Phục Sinh. – Bởi chính Đức Giêsu Phục Sinh (28,9-10): Người cho các phụ nữ sống một kinh nghiệm thực hữu về sự Phục Sinh của Người và giao cho họ cùng một sứ mạng, là triệu tập các môn …

Đọc thêm

Chân dung người môn đệ được sai đi (Mt 10:5-15)

Matthew phác hoạ nét chân dung của người môn đệ được sai đi vào sứ mạng. Đó cũng chính là hoạ ảnh mà mỗi người chúng ta cần phải thể hiện khi sống lệnh truyền của Thầy Giêsu là: "làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19-20). Bởi vì, chúng ta không chỉ trở ...

Đọc thêm

Sứ mạng của người môn đệ

Sứ mạng của người môn đệ (Chúa Nhật 14 Thường Niên C) Đức Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian để thực thi sứ vụ loan báo về Nước Trời và mời gọi mọi người tin để được …

Đọc thêm

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt …

Chúa trao cho các ông tiếp tục sứ mạng của Người nơi trần gian, đó là sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng, làm cho muôn dân trở nên môn đệ của Người Anh em hãy đi …

Đọc thêm