Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH 2018 Luật Khoáng sản

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. ". Luật khoáng sản 2010, Luật khoáng sản, 35/2018/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, 20/VBHN-VPQH, Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH. 16.264. Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều ...

Đọc thêm

Luật khoáng sản 2010 số 60/2010/QH12 mới nhất

Luật khoáng sản 2010 số 60/2010/QH12 quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản ... Quan điểm c hỉ đạo, mục tiêu trong điều tra c ... nhóm khoáng sản làm vật ...

Đọc thêm

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và quy định về hoạt động khoáng sản; …

Đọc thêm

Dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024

Theo đó, Nghị quyết 88/NQ-CP nêu rõ, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Cụ thể, hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2022.

Đọc thêm

Khẩn trương xây dựng hồ sơ Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Đồng thời, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ và báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Khoáng sản của các tỉnh, thành, các Bộ ngành được cập nhật đến năm 2021; kết quả công tác quản lý Nhà nước về địa chất và khoáng sản của ...

Đọc thêm

Làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Lào Cai về khai thác khoáng sản

Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại giai đoạn 2005 - 2020 là chưa đúng với quy định về quản lý vật liệu xây dựng, gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ khoáng sản. Có 13 dự án khoáng ...

Đọc thêm

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN . VÀ KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN . Mục 1. KHAI THÁC KHOÁNG SẢN. Điều 51. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. 1. Tổ chức, cá nhân đăng …

Đọc thêm

Luật khoáng sản là gì ? Tìm hiểu quy định về luật khoáng sản

2. Khái niệm luật khoáng sản. Luật khoáng sản là đạo luật quy định các vấn đề về quản lí, bảo vệ, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên, khoáng sản và hoạt động khoáng sản. Luật Khoáng sản là tổng hợp những quy định pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ ...

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất Luật Khoáng sản

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoáng sản. MENU MENU Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm ... thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải ...

Đọc thêm

Thực hiện chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng …

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về định hướng chiến lược khoáng ...

Đọc thêm

37. Luật khoáng sản (2010)

1. Quy hoạch khoáng sản bao gồm: a) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; b) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; c) Quy hoạch khai thác, sử dụng …

Đọc thêm

Luật khoáng sản mới nhất và các văn bản hướng dẫn

Quy định về khai thác khoáng sản. Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Hiệu lực 15/09/2019) …

Đọc thêm

Điểm mới của Luật Khoáng sản

Điểm mới của Luật Khoáng sản. 18/11/2010. ThienNhien.Net – Sau nhiều phiên thảo luận và góp ý, ngày 17/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Khoáng sản sửa đổi. Bên cạnh việc quy định quyền đấu giá khai thác khoáng sản, Luật cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng quyền ...

Đọc thêm

Đề xuất quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 (Luật Khoáng sản 2010) được Quốc hội khóa XII ban hành ngày 17/11/2010 có hiệu lực là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Một điểm mới cơ bản của Luật là về nguyên tắc, việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản ...

Đọc thêm

Nhiều lãnh đạo Tập đoàn Than

Nhiều lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam bị kỷ luật. 23/06/2022 08:15. Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, cùng hàng loạt lãnh đạo tập đoàn này bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật. Ông Lê Minh Chuẩn ...

Đọc thêm

Sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Khoáng sản

Sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Khoáng sản. 05/12/2021. TN&MT Sau hơn 10 năm đi vào thực tiễn, Luật Khoáng sản năm 2010 đã góp phần từng bước đưa hoạt động khoáng sản đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu …

Đọc thêm

Tập trung giải quyết nhóm chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoáng sản

Mỗi nhóm chính sách trên bao gồm các chính sách mới (về điều tra cơ bản địa chất, tài chính về địa chất), có chính sách kế thừa (chính sách về khu vực hoạt động khoáng sản, về thăm dò, khai thác khoáng sản, tài chính về khoáng sản) để tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện quy định hiện hành và có các ...

Đọc thêm

Đạo luật khai thác khoáng sản ghana

Contribute to sbmboy/vn development by creating an account on GitHub.

Đọc thêm

Triển khai lập hồ sơ xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Triển khai lập hồ sơ xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) Thứ hai, 07/03/2022 14:19 (GMT+7) (ĐCSVN) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa tổ chức họp trực tuyến về các nội dung xây dựng Luật Khoáng sản sửa đổi. Ảnh minh họa. Nguồn: Báo TN&MT. Liên quan đến ...

Đọc thêm

Ấn phẩm

Về tình hình hoạt động bảo vệ tài nguyên khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản của nước ta từ trước đến nay, Ủy ban chúng tôi đã báo cáo trước Quốc ...

Đọc thêm

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản

Điều kiện khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường. Có hiệu lực từ ngày 15/01/2017, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện để hộ kinh doanh ...

Đọc thêm

60/2010/QH12

2. Tô chúc, Cá nhân khai thác khoáng sán có trách nhiÇm: a) Hô trq chi phí dâu tu nâng câp, duy tu, xây dung ha tâng kÿ thuât sù dung trong khai thác khoáng sån và xây dumg công trình phúc Iffi cho dia phuung noi có khoáng sån duqc khai thác theo quy dinh cúa pháp luat;

Đọc thêm

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng thông tin thăm dò khoáng sản do mình đầu tư hoặc thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc sở hữu của Nhà nước đã hoàn trả chi phí theo quy định …

Đọc thêm

Minh bạch hóa ngành khai khoáng ở Ghana – Nửa thập kỷ …

07/07/2009. ThienNhien.Net – Ghana là quốc gia châu Phi dồi dào nguồn tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, hoạt động khai khoáng đóng một vai trò lớn trong sự tăng trưởng. Doanh …

Đọc thêm

Đại biểu Quốc hội thảo luận Dự án Luật khoáng sản (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Kinh tế hóa" lĩnh vực địa chất - khoáng sản là chính sách lớn cần được thể chế hóa - Ảnh: Chinhphu.vn. Hôm nay (14/5), lần đầu tiên …

Đọc thêm

Xem xét lại việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Xem xét lại việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thứ tư, 27/07/2022 16:02 (GMT+7) (ĐCSVN) - Tại văn bản 4678/VPCP-CN ngày 26/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xem xét lại việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản để bảo ...

Đọc thêm

Đề xuất quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 (Luật Khoáng sản 2010) được Quốc hội khóa XII ban hành ngày 17/11/2010 có hiệu lực là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Một điểm mới cơ …

Đọc thêm

Những nội dung mới của Luật khoáng sản

Điều khoản chuyển tiếp: Ngoài việc đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được cấp phép trước ngày Luật có hiệu lực, để đảm bảo bình đẳng giữa các dự án khai thác được cấp theo quy định của Luật và các dự án ...

Đọc thêm

Năm 2022 sẽ hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản

Năm 2022 sẽ hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) 27/07/2022 07:00 Chuyển động kinh tế. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai ...

Đọc thêm

Rà soát pháp luật: Luật Khoáng sản 2010 còn nhiều tồn tại

Từ khóa. Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức. Bạn đang đọc bài viết Rà soát pháp luật: Luật Khoáng sản 2010 còn nhiều tồn tại tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí …

Đọc thêm

Đề xuất quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Khoáng sản số …

Đọc thêm

Tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước về địa …

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau hơn 10 năm thi hành Luật Khoáng sản, ý thức của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được nâng cao thông qua việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ cao để thu hồi tối đa khoáng sản, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường.. Tại Văn bản đề nghị xây dựng Dự án ...

Đọc thêm