Tăng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Hiện, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định phí BVMT đối với khai thác khoáng sản. Mục tiêu của dự thảo Nghị định này là sẽ thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP với mục tiêu khắc phục những hạn chế của chính sách hiện hành về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản; bảo đảm thống ...

Đọc thêm

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường năm …

Tải Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường Tại đây. Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường năm 2023 là bao nhiêu? Tải Biểu mức thu phí ở đâu? …

Đọc thêm

Phân biệt thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường

Phí bảo vệ môi trường chính là một khoản tiền mà cá nhân, tổ chức xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường phải nộp nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ ...

Đọc thêm

Hỏi đáp CSTC

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: - Tại Điều 2 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai …

Đọc thêm

Hỏi đáp CSTC

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: - Tại Điều 2 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định: "Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước ...

Đọc thêm

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường năm 2023 là bao

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường năm 2023 là bao nhiêu? Tải Biểu mức thu phí ở đâu? Căn cứ Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Đọc thêm

Phục hồi môi trường là gì? Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường?

Nội dung của hoạt động ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong thăm dò và khai thác khoáng sản. Căn cứ theo Quyết định số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản:

Đọc thêm

Chi phí bảo vệ môi trường trong xây dựng là bao nhiêu?

Chi phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác khoáng sản trong xây dựng được quy định như sau. 1. Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô: 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/m 3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác ...

Đọc thêm

Tăng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác …

Cụ thể, số thu phí năm 2017 là hơn 3.000 tỷ đồng; năm 2018 là hơn 3.400 tỷ đồng; năm 2019 là hơn 3.700 tỷ đồng; năm 2020 là 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực thi Nghị định 164/2016/NĐ-CP, cho thấy còn …

Đọc thêm

Hướng dẫn tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Nhưng trong quá trình khai thác mỏ phát sinh sản lượng đá Laterit tiêu thụ (bán ra hoặc sản xuất). Công ty phải kê khai, nộp thuế tài nguyên đối với sản lượng đá Laterit thực tế đã tiêu thụ. – Về phí bảo vệ môi trường: Căn cứ tình hình thực tế khai thác, Sở Tài ...

Đọc thêm

Hướng dẫn đối tượng khai thác khoáng sản chịu thuế TN, phí …

Đối tượng chịu phí. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định này là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại. Điều 3. Người nộp phí. Người nộp phí bảo vệ môi ...

Đọc thêm

Quy định mức thu phí vệ sinh môi trường mới nhất năm 2022

Hiện nay các loại phí môi trường khá đa dạng bao gồm như phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, Phí bảo vệ môi …

Đọc thêm

Cách tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành

Công thức tính thuế tài nguyên. Hoặc nếu trong trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì: Việc ấn định thuế mức thuế được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp ...

Đọc thêm

MỨC PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC …

- Khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản khác theo Biểu khung mức phí . ban hành theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP (theo mục 3 dưới đây). - Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại

Đọc thêm

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nếu có hành vi chậm nộp tờ khai phí bảo vệ môi trường và một số lỗi thường gặp đối với khai thác khoáng sản thì áp dung theo Thông tư 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý …

Đọc thêm

Từ ngày 1/1/2023, tăng mức thu phí bảo vệ môi trường với 8 …

TTTĐ - Chiều 6/7, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI, đại biểu có mặt tán thành đã thông qua Nghị quyết sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố. Nghị quyết sửa đổi mức thu phí tại điểm b …

Đọc thêm

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Về mức phí, Nghị định quy định, mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than là 50 đồng/m 3.Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m 3.. Khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ...

Đọc thêm

Đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

Theo tính toán, số thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản hàng năm đã góp phần tích cực để địa phương bổ sung nguồn đầu tư cho BVMT tại nơi khai thác. Số thu phí …

Đọc thêm

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được …

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được tính theo công thức gì? Căn cứ Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Chính phủ ban hành ngày 31/5/2023.. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 27/2023/NĐ-CP, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác ...

Đọc thêm

Phương pháp tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác …

Căn cứ Điều 2, Thông tư 66/2016/TT-BTC thì phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau: F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K. Trong đó: – F là số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ;

Đọc thêm

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản …

Theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản mới nhất được xác định tại Biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định 27/2023/NĐ-CP. Tải Biểu khung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Tải về.

Đọc thêm

Chính phủ điều chỉnh mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác …

Theo đó, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than; khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại quy định tại Biểu khung mức thu phí bảo vệ …

Đọc thêm

Các khoản phí phải đóng khi khai thác nước mặt

Các trường hợp phải nộp phí khai thác nước mặt. Căn cứ theo Điều 3 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Dự án có khai thác nước mặt để phát điện. Dự án khai thác nước mặt để phục vụ các ...

Đọc thêm

Cách tính thuế bảo vệ môi trường mới nhất 2020

Hướng dẫn cách tính thuế môi trường với đối tượng chịu thuế. Các đối tượng, sản phẩm chịu thuế bảo vệ môi trường thì cá nhân, đơn vị sản xuất những sản phẩm này sẽ phải tính thuế bảo vệ môi trường để nộp thuế theo quy định của Luật thuế bảo vệ ...

Đọc thêm

Tăng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác …

Hiện, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định phí BVMT đối với khai thác khoáng sản. Mục tiêu của dự thảo Nghị định này là sẽ thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP với mục tiêu khắc phục những hạn chế …

Đọc thêm

Hướng dẫn khai thuế, nộp Phí Bảo vệ môi trường …

12.Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.. 13. Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số …

Đọc thêm

Thu phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, trong đó mức thu phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/m3. Khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô là 35 đồng/m3.

Đọc thêm

9 tác động hàng đầu của khai thác đối với môi trường

4. Ô nhiễm nước. Ô nhiễm nguồn nước là một trong những tác động của khai thác đối với môi trường. "Nước quý hơn vàng" ở vùng núi Tây khô cằn. Nhu cầu đối với nguồn tài nguyên khan hiếm tự nhiên này đã tăng lên do sự gia tăng dân số đáng kể và hạn hán kỷ ...

Đọc thêm

Phương pháp tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác …

Căn cứ Điều 2, Thông tư 66/2016/TT-BTC thì phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau: F = [(Q1 x f1) + …

Đọc thêm

Chi phí bảo vệ môi trường trong xây dựng là bao …

Chi phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác khoáng sản trong xây dựng được quy định như sau. 1. Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô: 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/m 3. Riêng khí thiên …

Đọc thêm

Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng chịu phí. 1. Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, phương pháp tính, kê khai, nộp phí và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 2.

Đọc thêm

Sửa quy định phí bảo vệ môi trường nhằm khai thác khoáng …

Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng , để hỗ trợ cho các nội dung cụ thể như: Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại …

Đọc thêm

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 19-2-2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định của Nghị định là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

Đọc thêm

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đất là bao nhiêu?

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng được quyết toán như thế nào? Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 164/2016/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: "2. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là loại khai theo tháng và quyết toán năm.

Đọc thêm